Wydział Architektury-Zakład Rysunku Malarstwa i Rzeźby PK  
 
ZAKŁAD RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
A-7
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje

KURS RYSUNKU ODRĘCZNEGO
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
NA KIERUNKI:
ARCHITEKTURA - egzamin z rysunku
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - portfolio

Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy
Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby,
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

(C) Zakład Rysunku Malarstwa i Rzeźby Wydział Architektury PK